Odstąpienie od umowy
Spis treści

  Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru


  1. Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu (10) dni.

  2. Termin 10-dniowy liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru.

  3. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. Towar nie może w szczególności mieć śladów używania: nie może być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania, chyba że zmiana była konieczna w zakresie zwykłego zarządu.

  4. Zwrot Towaru następuje tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury).

  5. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Sprzedawca powstrzymuje się ze zwrotem ceny do czasu zwrotnego doręczenia przez Kupującego, będącego Konsumentem, zakupionego Towaru. Konsument ma prawo zwrócić zakupiony Towar jednocześnie z przesłaniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

  6. Zwrot nie będzie przyjęty w przypadku, gdy zwracane produkty będą nosić widoczne oznaki ich użytkowania. W takim przypadku przesyłka zostanie odesłana przez Sprzedawcę do Kupującego na jego koszt.

  7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.

  8. Zwrot Towaru może nastąpić tylko poprzez wysłanie Towaru i dokumentu odstąpienia od umowy na następujący adres: TWR Michał Wandor. ul. Długa 52, 31-146 Kraków

  9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Towaru.

  10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa w pkt. 6 powyżej, przekazuje stosowną kwotę na rachunek bankowy Kupującego (stosowna kwota jest przekazywana Kupującemu bezpośrednio przez Sprzedawcę lub za pośrednictwem współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu obsługującego płatności).

  11. W przypadku odmowy uznania zwrotu przez Sprzedawcę, Kupujący odbiera osobiście przesyłkę pod adresem:  TWR Michał Wandor. ul. Długa 52, 31-146 Kraków . Na żądanie Kupującego, zgłoszone drogą elektroniczną, Sprzedawca dostarczy przesyłkę na koszt Kupującego na wskazany przez niego adres.

  12. Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom prawo do odstąpienia od umowy lub zakupu w ciągu 10 dni nie przysługuje.


  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel